COOPY

HỆ THỐNG

KIỂM TRA TRÙNG LẶP NỘI DUNG

Tạo dựng sự chủ động - sáng tạo trong nghiên cứu

Mục tiêu

Hình thành cộng đồng học thuật, tự nguyện chia sẻ cơ sở dữ liệu đồ án/luận văn/báo cáo khoa học chính thống phục vụ mục đích ngăn ngừa hiện tượng sao chép tài liệu khoa học tại Việt Nam.

Cộng đồng và phần mềm được phát triển trên nguyên tắc phi lợi nhuận, tôn trọng tuyệt đối quyền sở hữu trí tuệ của đơn vị cung cấp, vì mục đích phát triển lành mạnh hoạt động NCKH tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu.

NHÀ TRƯỜNG

Hỗ trợ tốt Nhà trường trong nhiệm vụ kiểm tra đồ án, khóa luận của sinh viên.

SINH VIÊN

Sinh viên kiểm tra kỹ đồ ản với các mức độ trùng lặp, giúp đánh giá khách quan chất lượng đồ án của sinh viên.

CỘNG ĐỒNG

Cộng đồng tham gia cùng nhau xây dựng hệ thống dữ liệu tài liệu dành riêng cho Việt Nam.

Quyền tác giả

Phát triển phần mềm thông minh sử dụng cơ sở dữ liệu chia sẻ để ngăn ngừa hiện tượng sao chép tài liệu khoa học.

Công nghệ và tính năng

Áp dụng các công nghệ tiên tiến trong AI (xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy/học sâu), blockchain…

Tính năng được phân tích và thiết kế dựa trên cơ sở phân tích điểm mạnh, điểm yếu, và tính phù hợp với điều kiện Việt Nam

Báo cáo chi tiết

Báo cáo kết quả thống kê mức độ trùng lặp từ các nguồn và hiển thị chi tiến đoạn trùng lặp cùng với đoạn tương tự trong tài liệu gốc

20 k

Thành viên

20 Trường Đại học - Cao đẳng trên cả nước đang sử dụng và thử nghiệm hệ thống Coopy

30 K

Đồ án

Trên 30.000 đồ án với nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần đa dạng hóa bộ dữ liệu, từ đó kết quả đánh giá đồ án được thể hiện khách quan hơn.

2 M

Tài liệu

Trên 2.000.000 tài liệu tiếng Việt và tiếng Anh thuộc nhiều chuyên ngành trên Internet, các bài báo, đồ án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án của các trường đại học.

Tại sao lại lựa chọn COOPY

Made in Vietnam

COOPY là phần mềm phi lợi nhuận, và phục vụ sự phát triển của cộng đồng học thuật Việt Nam.

Data Sources

Nguồn dữ liệu được kiểm chứng do cộng đồng COOPY gửi lên (xem slide sau về chính sách nguồn dữ liệu).

Copyright

Quyền Sở hữu trí tuệ của đơn vị nắm giữ tài liệu gốc được tôn trọng

Member

Người sử dụng có định danh và phải là thành viên (người học, cán bộ) của một trong các cơ sở tham gia COOPY. Các hoạt động tải và check tài liệu được lưu lịch sử, phục vụ cho công tác quản lý của chính đơn vị đó.